Privacy

De persoonlijke gegevens die u op deze website (www.farmstore.nl) invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorbeeld hiervan is: beantwoording van uw vraag. Van den Berg Farmstore B.V. houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de websites, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak farmstore.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u farmstore.nl bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Van den Berg Farmstore B.V. geen verantwoordelijkheid dragen. Van den Berg Farmstore B.V. raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.

Indien u inzage wenst in uw eigen persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Van den Berg Farmstore B.V. via www.farmstore.nl/contact of via telefoonnummer +31 (0)184 69 27 32.

De bewaartermijn van uw gegevens is oneindig, echter heeft u hierbij het recht om deze te allen tijde op te zeggen/te verwijderen.