Subsidies

Farmstore informeert haar klanten over de mogelijkheid om via subsidieregelingen gunstiger te kunnen investeren. Meer informatie vindt u hierover via de volgende links:

VAMIL/MIA

Voor zover ons bekend vallen onderstaande machines in bovengenoemde regeling.

  • Asa-Lift zelfrijdende groenteoogst machines(B5130)

  • Monosem Super Crop wiedeg(A7142)

  • Silver Rain dieselmotorpompset(B5170)

  • Sulky kunstmeststrooiers(A7142)

POP

POP is voor investeringen in een specifieke milieuvriendelijke machine of installatie. Deze subsidie stond voorheen bekend als de subsidie voor mestopslag. De subsidie heeft tot doel de toepassingen en efficiëntie van dierlijke mest te verbeteren en energie te besparen. U kunt subsidie krijgen voor investeringen in mestbewerking, GPS-gestuurde rijenbemesting en energiebesparing.

  • Silver Rain dieselmotorpompset(B5170)

FARBO 

Met ingang van 2009 is deze subsidieregeling afgeschaft. 

Farmstore is nooit verantwoordelijk voor het welslagen van een subsidie-aanvraag en dientengevolge financiering van aangekochte machines. Voor iedere afzonderlijke machine dient u zelf te controleren of het voldoet aan de eisen en opgegeven regelgevingen.