Alpego

Onder zaaibedbereiding verstaan wij machines voor grondbewerking om een optimaal zaaibed voor te bereiden. Wij kunnen hierin de Alpego Maratona aanbieden. De Maratona is een vaste schijveneg van 3, 3,5 en 4 meter met 24, 28 en 32 schijven.