Farmet

Onder zaaibedbereiding verstaan wij machines voor grondbewerking om een optimaal zaaibed voor te bereiden. Wij kunnen hierin het model Kompaktomat van Farmet aanbieden. Zij maakt daarbij gebruik van de Kompaktomat modellen L en LK.